23rd Street

gra fru brum hru gim tr 42nd street tra la drum fr express gum bum frim drol bim rum local track tun gum rum last hum drum no more rum gum Brooklyn bound dum di da 1 or 9 downtown frum